تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ هــشــتــــــــ✿

مــدآد رنــگــــﮯ هــشــتــــــــ✿

عـــــآشــــق  لــَـحـــَـظـــآتـــﮯ هــَـســتـــَـم

ڪــﮧ  مـــوقــع  خــُـدآحــــآفــظـــﮯ  پـُــشـــت تـــِـــلـــفــُـن

صــــدآت مـــﮯ زنــَــم و تـــُــو  بــــآ عـــآشــقـــآنـــﮧ تـــَـریـــن  لـــَـحـــن جــَــوآب مـــیـــدﮯ

جـــــآنــــَـــم

و مـَــن بـــهـــت مـــیـــگـــم دوســِــتــــــــ  دآرم

و تـــُــو مــــیـــگــــﮯ مــَـن بـــیـــشـــتـــــر  عــَــزیــــزم   :)
حـــَـرف دل خــــودمــــﮧ هــــآ! بـــبـــیـــن چــــﮧ  خــــوشــجـــل مــَـتــــن مـــیـــگـــم!  :))))))


[ چهارشنبه 18 مرداد 1391 ] [ 08:33 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]