تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ هــفـــتــــــــ✿

مــدآد رنــگــــﮯ هــفـــتــــــــ✿

نـــمـــﮯ دونــَــم چــــﮧ ڪــــآر نــیـــڪـــﮯ ڪـــَـردم

ڪـــﮧ خـُـــدآ بـــَــرآﮯ  پــــــآداش ڪــــآرم تــُــ  رآ تـــــو ســَـرنــِــوشـــتــَم قـــَـرآر داد

اگــــﮧ مـــــﮯ دونـــســـتــَــم دوبـــــآره آن ڪــــآر رآ انــــــجـــــآم مـــــﮯدآدم

تــــآ بـــــودنـــــت در ســَـــرنــــوشـــتـــَـم ابــــدﮯ و جـــــآودآنـــــﮧ بــــشــــﮧ ....

مــَــتـــن از خـــــودمــــﮧ آخـــــآیـــﮯ .... دوســـت دآرﮯ ؟؟؟  :))))))

دیـــگــــﮧ حـــَـرف دلـــَــم تـــــو مــَـتـــن مــَـعـــلــــومـــﮧ عــَــزیــــزم 


[ دوشنبه 16 مرداد 1391 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]