تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ شــــشـــ✿

مــدآد رنــگــــﮯ شــــشـــ✿

چــــﮧ خــــوش خـــیــــآل اســت!

فــــآصـــلـــﮧ رآ مـــﮯ گـــویــَـم....

بـــﮧ خـــیــــآلـــَش تـــُــو رآ از مــَــن دور ڪــَـرده اســـت!

نــِـمـــﮯ دآنـــَـد جــــــآﮯ تـــُــو  امــــن اســـت....

ایـــنـــجــــآ! مـــیـــآن دل مــَـن .... 
قــــآلــب  رو  دوســـت  دآرﮯ  آخـــــــــــآیــــﮯ ؟؟؟  ؛)

خـــیـــلـــﮯ  دوسـِــت  دآرمـــــــ عـــزیــــزدلـــَــم  


[ یکشنبه 15 مرداد 1391 ] [ 08:37 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]