تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ پــــنــــجـــ✿

مــدآد رنــگــــﮯ پــــنــــجـــ✿


شـَـبــ ـهــــآ  وقــتــــﮯ مـــﮯ خــــوآﮯ بـــِــخـــوآبـــﮯ

مـــﮯ بـــیـــنـــﮯ ڪــَـسـﮯ رو نـَــدآر ڪــﮧ بــهــت فـــڪــر ڪـُـنـــﮧ و بـــگـــﮧ شـَـب بــخـــیـــر

ایـــن جــــآســت ڪــﮧ مــــﮯ فــَـهـــمــــﮯ چـــﮧ قـــدر تــَـنــــهــــآیـــﮯ ....http://up.patoghu.com/images/dv334xpqgvtk18rdrckr.gifمـــرســـﮯ عـــشـــقــَـم ڪــﮧ ایـــن شــبـــ ـهــآ رو  بــَــرآم ایـــجــــآد نـــَڪــردﮯ ...

بـــدون شـَــــب بـــــخـــیــــــرــهــآی تــُــو  خــــوآبـــَـم نــِـمـــیــبـــَــره ....


[ شنبه 14 مرداد 1391 ] [ 05:30 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]