تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ ســـﮯ و هـشـتــــ✿

مــدآد رنــگــــﮯ ســـﮯ و هـشـتــــ✿

بــــآ هـــم قـــدم مــﮯ زنـــیــم...

حــســودﮯ اش مـــﮯ شـــود آفــتــــآب!

چـــرآ ڪــﮧ هــیــچ گـــآه بـــآ مـــآه قـــدم نـــزده اســت...!

امـــآ مـــن بـــآ مـــآه زنـــدگـــﮯ ام قـــدم مــﮯ زنـــم... :)))
ســـلـــآآآآآم بـــه هــمــگـــﮯ! احـــوآلـــآت ڪـــﮧ خـــوبـــﮧ انشــآالـلـﮧ؟؟؟ :))

وآآآآﮯ ڪـــﮧ چـــقــدر دلــتـــنــگ وبـــم بـــودم...2روز پــیــش تـــولـــد یــڪ ســآلــگـــﮯ وب قــشــنـــگـــم بـــود و اومـــدم ڪــلـــﮯ نـــوشــتـــم و آخــرآش بـــودم ڪـــﮧ بـــرق رفــت! انــقـــدر خـــورد تـــو ذوقـــم :(((  حــآلـــمــم خـــوب نــبــود و دیــگــﮧ خـــودتـــون تــصــور ڪــنـــیــد چــﮧ حـــآلــﮯ دآشــتـــم مــن دیــگــﮧ! :((( :|

خـــو حـــآلـــآ اڪــشــآلــﮯ نـــدآلـــﮧ! =))) الـــآن وآســـﮧ وب نـــآنـــآســـم تـــولـــد مــﮯ گـــیـــرم :)))

شکلکــ های آینـ ـ ـاز وب خـــوشــجــل مـــچــلـــم!
:))) تـــــــــــــولــــــــــــــدتــــــــــــــــ  مــــــبـــــــــآرڪـــــــــــــــــ 3>

تـــــــو بــــهـــتـــریـــن وبــــم تــــآ بـــﮧ حــــــــآل بــــــودﮯ و بـــــــــرآم ڪــــــلـــﮯ خـــآطــــره انـــگـــیـــزی :))) :*
تــــآ ابــــد هـــم ایــنــجــآ بـــآقــﮯ مــﮯ مـــونــﮯ چـــون هـــم خـــودم دلـــم نــمــیــآد 1روزﮯ بــبــنـــدمــت هـــم بـــه آقـــآیــﮯ قــول دآدم هــمــیــشــه بـــآشـــﮯ =)))از هــمـــﮧ ڪـــســـآیــﮯ ڪــه ایــن مـــدت یــآدم بــودن و بــآ نــظــرآت قــشــنــگــشــون خــوشــحــآلــم ڪــردن مــمــنــونـــم... و از هـــمــﮧ دوســتـــآم مــعــذرت خــــوآهـــﮯ مــﮯ ڪــنـــم ڪـــﮧ نــمــیــتـــونـــم بــیــآم پــیــشـتـــون و ایــشــآلــآ ســـآل دیــگـــﮧ بــعــد ڪــنــڪــور جــبــرآن مــﮯ ڪــنـــم... :)) :*

قـــآلـــبــم چـــطـــوره؟؟؟ :))
آهــنــگـــمـــو ایـــن دفــعـــﮧخـــآرجــڪـــﮯ گـــذآشــتـــم! p:

ادآمـــﮧ مـــطــلــب یـــه دل نـــوشــتـــﮧ از خـــودمــــﮧ ڪـــﮧ وآقــعـــآ از تـــه قـــلــبــم و بــآ تــمــآم احــســآســم نــوشــتـــم...خـــوشــحــآل مــیــشــم دنــبــآل ڪــنــیـــد :))
تـــجـــربـــﮧ هــمــچــیــن لــحــظــآتـــی رو ایـــن چــنــدوقــت اخــیـــر خــیــلــﮯ دآشــتـــم... :((

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

دلتنگت میشم...
عطرتو بو میکنم...یاد وقتایی میفتم که کنارتم و سربه سرم میذاری...بوی عطرت و صدای خنده هامون فضارو پر کرده...
فایده ای نداره...!
خرسی رو بغل میکنم و باش حرف میزنم...اونم فایده نداره!فقط به حرفای دلم گوش میکنه و دلداریم که نمیتونه بده!
بازم دلتنگم...
گوی قشنگی که بهم دادی رو کوک میکنم...به تابیدنش زل میزنم...با آهنگ آرومش بغض میکنم...
نه! بهت قول دادم وقتی دلتنگت میشم گریه نکنم!
خدایا!!! پس چرا دلم آروم نمیشه؟؟!!!
نامه های قشنگتو میخونم....تعداد دفعاتی که خوندم قابل شمارش نیست ولی دیگه تک تک کلمات نامه هاتو حفظ حفظم...!
فایده نداره...دلتنگیم بیشتر شد حتی...!
میرم سراغ گلهای قشنگی که بهم دادی و الآن دیگه خشکیدن...خیلی دوستشون دارم...
پیش خودم فکر میکنم اگه خدایی نکرده تو کنارم نباشی مثل این گلها منم...!
امان از بی تابی دلم...
دستبند قشنگی که کادوی تولدم بهم دادی رو حدود1ماه پیش بود که دادم تنگش کردن و دیگه هرلحظه تو دستمه...دست میکشم روش... یه لحظه یه لبخندی میشینه رو لبهام...با اینکه اون روز اون اتفاقات بد افتاد ولی همین که کنار تو بودم برام شیرینه و 1 دنیا ارزش داره...
هاپویی بهم زل زده و میبینه که گردن بند سرویس قشنگی که باز برای تولدم بهم دادی داره رو گردنم خودنمایی میکنه...و گوشواره هاش رو گوشم...!
چه حس قشنگی بود اگه خودت الآن برام گردن بندمو میبستی...بچه ترین و لوس ترین آدم دنیا میشدم برات...
دیگه نمیتونم قولمو نگه دارم!
دلتنگیم با چندتا قطره اشک خودشو نشون میده...و با یاد آوری خاطرات شدیدتر میشه...
امان از وقتی که دلم بی قراری و بی تابی  تو رو بکنه... دنیا هم براش بیارم آروم نمیشه! فقط تو رو میخواد...فقط با بودن تو آروم میشه آرامش من...
دلم برای لمس حس آرامش بودنت کنارم لک زده عشق من... :(((


شکلکــ های آینـ ـ ـاز
خیلی زیاد دوست دارم عشق همیشگی من :)) :*


 


[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]