تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ وپـنـج✿

مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ وپـنـج✿

فــــرهــــآد

از چــــﮧ مــــﮯ نــــآلــــیــــد ... ؟؟!!

او ڪـــﮧ تـــمـــآم زنــــدگـــیـــش شـــیـــریـــن بــــــود ...!

  دیــــروز: روزت مـــبـــآرڪ بـــهـــتــــرین مـــآمــــآن دنــیـــآ... یــــآور هــمـــیــشـــگــﮯ مــــن :))) :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز  دیـــروز: بـــهــتــــرین و بـــآلـــآتـــریـــن حـــس زنـــدگـــیـــم بـــود ڪـــنـــآر عــشـــقــم... قـــشــنـــگ تـــریـــن روز عــمـــرم :)) :* 3>

  امـــروز: بــــآبــــآﮯ مــهـــربـــونــــم روزت مـــبـــآرڪ... بهــتـــرین مـــعـــلـــم زنـــدگــــیـــم تـــویـــﮯ بـــآبـــآ جــــــونـــم =)) :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز فــــردا: هـمــﮧ کســـم؟؟؟ اگــــه گـــفـــتـــﮯ فـــردا چـــه روزیـــﮧ ؟؟؟ =))))

 آفــــــــــــــــــــریـــــــــــــن! فــــردا 10 مـــآه دوســتـــیــمـــون بــآتـــمـــآم اتـــفـــآقـــآت شــیـــریــن و تـــلـــخ تــمـــوم مــیـــشــﮧ... دو مـــآه دیـــگــﮧ مـــونـــده بـــه ســـآلـــگــــرد عــشـــقـــمـــون... ایــــشـــآلـــآ و امـــیـــدوآرم...! :))

شکلکــ های آینـ ـ ـاز  خـــیـــلـــﮯ دوســت دآرم آرآمـــشـــم... تــــــآ پــــــآﮯ جــــون عــــــآشـــقــتـــم :))) 3>

بــــرآم دعــــآ کـــنـــیـــد دوســـتـــآی عـــزیـــزم :)

آهـــنـــگ جـــدیـــدمــــو دوس دآرم...  :))

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 ] [ 06:09 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]