تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ ســـﮯ و בو✿

مــدآد رنــگــــﮯ ســـﮯ و בو✿

شـــــآیــــد بـــآهـــم بــــودن ســـخـــت تـــڪــــرآر مـــﮯ شــــود ...

امـــــآ بــــﮧ یــــآد هـــم بــــودن رآ

هــــر لـــحـــظـــﮧ مـــﮯ تــــوآن تـــڪـــرآر ڪــــرد ...
شکلکــ های آینـ ـ ـاز  تــــو 24 ســـآعـــت شــبـــآنـــﮧ روز، 25 ســـآعـــتـــشـــو بـــﮧ یـــآد تــــو اَم عـــشــقـــم! =))) 

شکلکــ های آینـ ـ ـاز  فــقـــط و فــقـــط تــــــــــــــــــــــــــــو ... مــــــــــــ♥ــــــــــآل خــــــــودمـــــــﮯ :))))) 

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ دوشنبه 21 اسفند 1391 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]