تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وچـهـآر✿

مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وچـهـآر✿

تــــوصــیـــف یـــڪ چـــوپــــآن از زنـــدگـــیـــش:

وقـــتــــﮯ پـــشـــم گــــوســـفـــنــــدآنــــم را چـــیــــدم

دیــــدم هـــمـــﮧ گـــــرگــــنــــد...!
+ چـــﮧ خــــوبــــﮧ بـــﮧ احـــتــــرآم ایـــن روزآ حـــداقــــل یـــخـــورده از دورویــــﮯ و مـــظــــلـــوم نـــمــــآیـــﮯ دســـت بــــردآریـــم و گــــرگــــﮯ تـــو جـــلـــد گـــوسـفـــنـــد نـــبــــآشـــیـــم...!

نـــمـــﮯ رســـیــــدم بـــیــــآم نــت تــــآ فـــضــــآی وبـــمــــو مـــحــــرمــــﮯ کـــنـــم و حـــآلــــآ تــــآ آخــــر مــــآه مـــحــــرم وبــــم ایـــنــــجـــوره...

ســـآیـــت آوآزڪ بــــآز شــــد! :)))

اعـــصـــآب مـــصـــآب تــــو کــــآر نـــیـــســت! :|

 شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ دوســــت دآرم آخـــــآیـــــﮯ جــــونـــــم  3>

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ یکشنبه 5 آذر 1391 ] [ 06:17 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]