تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتــــــــ وســ ه ✿

مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتــــــــ وســ ه ✿

خـــســـتــــﮧ ام... از تــُـــ  نــــوشـــتـــــن...!

ڪــمــــﮯ از خــــود مــــﮯ نــــویـــســــم...

ایــــن مَـــنــَــم ڪـــﮧ دوســــتــَـتــــــــــ  دآرم! :*خـــیـــلـــــﮯ وقـــت بـــود آپ نــــڪـــرده بــــودم... هـــر روز امـــتــــحـــآن داشـــتـــم و امــــروز یــــﮧ نـــفـــس عـــمـــیـــق ڪـــشـــیـــدم :دی

 بــــﮯ نـــهـــآیــــت دوســــتــــتـــــــــــ  دآرم هـــمــــﮧ ڪـــســـم :*   3>

 آهـــنــــگ وبـــــم مـــخـــصـــوص آخــــآیــــﮯ جــــونـــمــــﮧ :)))

+ مـــتــــن از وب عـــشـــق از نــــوع صــــورتــــﮯ

امـــضــــا:
خـــــآنـــــومــــﮯ


[ دوشنبه 22 آبان 1391 ] [ 05:55 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]