تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـــدآد رنـــگــﮯ بـــیـــســتــــــــ و בو ✿

مـــدآد رنـــگــﮯ بـــیـــســتــــــــ و בو ✿

بـــــآ وجـــــود تــُــ  زشـــتـــﮯــ ــهـــآﮯ  دنـــیــــآ رو نـــمـــﮯ بـــیـــنــــم ...

بــــآ وجـــــود تــُــ  تـــمـــآم شـــآدﮯ و خـــوشــبـــخــتــــﮯــ ــهــآﮯ  دنـــیـــآ رو لـــمــس مـــﮯ ڪــنــم ...

بـــآ وجــــود تــُــ  دلـــگـــیــــرﮯ و نــــآرآحــــتــــﮯ مـــعـــنــــآیـــﮯ بــــرآم نــــدآره ...

بــــآ وجــــود تــُــ  دنــیـــآ بــــرآم یــــﮧ رنـــگ دیــــگـــﮧ دآره ...

بــــآ وجــــود تــُــ  بــــﮧ آیـــنـــده فـــڪـــر نــمـــﮯ ڪـــنـــم و گـــذشـــتـــــﮧ رو فــــرآمــــوش مـــﮯ ڪـــنـــم ...

و تــنـــهــــآ بــــآ وجـــود تــــوســـت ڪــﮧ مـــعـــنــــﮯ عــــشـــق وآقـــعـــﮯ  رو درڪ مـــﮯ ڪـــنـــم ...

عـــشـــقـــﮯ پــــآڪ و بــــدون هــــوس ...

عـــشـــقـــﮯ ڪـــﮧ هـــمـــیـــشــــﮧ و هـــمــــﮧ جــــآ دنــــبــــآل مــــن و خــــآطــــرآت قـــشـــنـــگــــمــــونــــﮧ ...

بـــــآ وجــــود تــــوســـت ڪـــﮧ مـَـــن وجــــود  دآرم  وجـــــودم :*
  دیــــــــــروز... بـــهـــتـــــریــــن و قــــشـــنــــگـــتــــریــــن روز عــــمــــرم... ڪـنــــآر تـــنـــهـــآ عـــشـــق زنــــدگـــیـــم بــــودم... از صـــبـــح تــــآ ظـــهــــر :)))))

  مـــتـــن از خــــودمــــﮧ... دیـــشـــب یـــبــــآره وآســـﮧ آخــــآیـــیــــم اومــــد تــــو ســــرم :)))

دیــــگـــﮧ وب اومــــدنـــــم ڪـــمـــتـــر از ایــــن مـــیـــشــــﮧ آخـــــﮧ هــــر روز یـــــﮧ امـــتــــحــــآن دآرم :| هــــروقـــت اومــــدم نظــــرآت رو تــــایـــیـــــد مـــﮯ ڪـــنـــم ولــــﮯ دیـــــر آپ مــــیــــشـــﮧ... بـــﮧ بـــــزرگــــﮯ خـــــودتــــون بــــپــــچــــیــــد! :دی

بــــعـــد نــــوشـــت:  یـــه یــــڪ ســــآلـــــﮯ مـــیـــشـــــﮧ اومــــدم تــــو جــــمـــع وبــــلــــآگ نــــویــــســـآن... ایــــن ســـومـــیــــن وبــــمـــﮧ... وبـــﮯ ڪـــﮧ وآقــــعــــآ بــــآش احـــســـآس آرآمــــش مـــﮯ ڪـــنـــم... بـــیـــشـــتـــر از اون 2تــــآ وب قـــبــــلــــﮯ دوســـش دآرم... :)))

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ
[ جمعه 5 آبان 1391 ] [ 12:16 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]