تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ نــــوزבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ نــــوزבه ✿

مــــن نــــﮧ از اتـــــآقــ ــهـــآﮯ تــــآریـــڪ مــــﮯ تــــرســـم ...

نـــﮧ از قـــصـــﮧ ـــهـــآﮯ پــــرﮯ ــهـــآ و ســــآحــــره ــهـــآ ...

فـــقـــط از بــــآ تــــو نـــبــــودن مـــﮯ تـــرســـم   :((((
امــــروز تــــولــــد پـــشـــت وپـــنـــاهـــم و ســـنـــگ صـــبــــورم تــــو تـــمـــآم مــــرآحــــل زنـــدگـــیــمـــﮧ...امـــروز روز بـــﮧ دنـــیـــآ آمـــدن مـــآمــــآن عـــزیــــز و مـــهــــربــــونـــمـــﮧ...مـــآمــــآن گــــلـــم بــــآبـــت تــــمــــآم زحـــمــآتـــت ازت مـــمــــنــــونـــم... خـــیـــلـــﮯ دوســـت دآرم :* 3>

اوضــــآع مـــدرســـمـــون بـــخـــآطـــر عـــوض شــــدن مـــدیــــر بــﮧ هـــم ریـــخـــتـــﮧ.... :|

ســـآیـــت آوآزڪ فـــیـــلـــتـــر شـــده وآســـﮧ هـــمـــیـــن قــــآلــب قـــبـــلـــﮯ لــــود نـــمـــﮯ شـــد....ســـآیــت مـــوزیـــڪ وبـــم هـــم فـــیـــلـــتــــر شـــده.... دیـــگـــﮧ هـــم مــــوزیــــڪ هـــم قــــآلــــب رو عـــوض ڪـــردم... چــــطـــوره؟؟؟ :)))

 آخــــآیــــﮯ مــــهــــربـــــونـــــم بـــیـــــشـــتـــر از چـــیــــزﮯ  ڪـــﮧ فــــڪـــرشــــو ڪـــنــــﮯ دوســــــتـــــــــــ  دآرمــــــــ  3>

امـــضــــآ: خــــآنــــومــــﮯ


[ پنجشنبه 13 مهر 1391 ] [ 06:17 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]