تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ هـــجـــבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ هـــجـــבه ✿

تــــوﮯ دنـــیــــآ دو  نـَــفــَــر  بــــآش:

یــڪــﮯ بـَــرآﮯ خــــودت و یــڪــﮯ بــَــرآﮯ دیــــگــــرﮯ....

بــَــرآﮯ خــــودت زنـــدگـــﮯ ڪـُــن

ولـــﮯ بـَـــرآﮯ دیـــگـــرﮯ زنـــدگـــﮯ بــــآش.... ایــــن جـُــمـــلـــﮧ واســــﮧ تــُــو هـَـــم هـــســت.... تــُــو زنــــدگــــﮯ مـَــن شــــدﮯ آخـــــآیــــﮯ جــــونـــم :*

 مــــرســـﮯ ڪـــﮧ مـــثـــل ڪـــوه پـــشـــتـــمـــﮯ و نـــمـــیــــذآرﮯ حـــتـــﮯ 1دقـــیـــقـــﮧ هـــم نــــآرآحـــت بــــآشـــم :*

درســــآم ڪـــم ڪـــم دآره ســـنـــگـــیـــن مـــیـــشـــﮧ :(((((

بــــرآﮯ یــڪــﮯ از دوســـتــــآم خـــیـــلـــﮯ خــــوشـــحــــآل شــــدم...بـــعـــداز یـــڪ ســــآل بـــﮧ عـــشــقــش بـــرگـــشـــت :)))))

 آرومـــم  وقـــتـــﮯ مـــﮯ بـــیـــنـــمــت... حـــتـــﮯ نـــیـــم ســــآعـــت! :))))    :*   3>

بـــعــــد نــــوشـــت: قــــآلـــب وبــــم بــــرآتــــون بـــــآز مـــیــــشـــﮧ؟؟؟هـــمــــون بـــنــــفـــشـــﮧ....

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ جمعه 7 مهر 1391 ] [ 11:40 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]