تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ چــــهــــآرבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ چــــهــــآرבه ✿

دآره بـــــــآرون مـــیـــآد ...

خــــــوب نــــگـــآه کـــَـــردم ...

هــَــــوآ ڪـــﮧ ابــــــرﮯ  نــیـــســت !!!

اون فـــــرشـــتـــــﮧ ـهــــآ هـَــســـتـــن ڪـــﮧ دآرن گــــریـــﮧ مــــﮯ ڪُــنــَـــن ....

آخــــﮧ یـــڪــﮯ ازشــــون ڪـَـم شــــده .... :*

 تـــــَـــولـــُــــدت مــُــبــــــــآرڪ عـــَــــزیــــزدلــــَــم ادآمــــﮧ مــَـطــلــــب یـــــآدت نــَـــره ؛)
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

  بـــــآزم شـــــآدی و بــــوســﮧ، گــــلـــآﮯ ســـرخ و مــیـــخـــڪ

مـــیـــگــن ڪــهـــنـــﮧ نـــمـــﮯ شــــﮧ، تـــولــــدت مــبـــآرڪ

تــــو ایــــن روز طـــلـــآیــــﮯ، تــــــو اومـــــدﮯ بـــــﮧ دنـــــیــــآ

  وجـــــود پـــــــآڪــت اومـــــد، تــــو جـــمـــع خــــلــــوت مــــــآ

  تـــو تــقـــویـــمـــآ نــوشــتــیـــم، تــــو ایــن مـــآه وتـــو ایــن روز

  از آســـمــــــون فــــــرســــتــــــآد، خــــدا یـــﮧمـــــآه زیــــبـــــآ

      یــﮧ ڪـیــڪ خــیــلـﮯ خــوش طـعــم، بــآچــنــدتـــآ شـمـع روشــن

      یـــــڪــــﮯ بــــــﮧ نـــــیـــــت تــــــو، یــــڪــــﮯ از طــــــرف مـــــن

    الــهــﮯ ڪـﮧ هــزآر ســــآل، هــمـــیـــن جــشـــنـــو بــگـــیـــریــم

    بـــــــﮧ خــــــآطــــــر وجـــــــودت، بــــــﮧ افـــــتــــخـــــآر بــــــــودن

     تـــو ایــــن روز پـــــر ازعـــشـــق، تـــو بــــآخــنــــده شــڪــفــتـــﮯ

    بــــآ یـــﮧ گــــریـــﮧ ﮯ ســــآده، بـــــﮧ دنــــیــــآ بـــلــــﮧ گـــفـــتــــﮯ

    بـــبـــیـــن تــــو آســــمـــونــــــآ، پـــــــر از نــــــور و پــــرنــــدســـت

   تــــو قـــلـــبـــآ پـــر عـــــشــقــــﮧ، رو لــــبــــآ پــــر خـــــنـــدســـت

      تــــآ تــــو هــســتــــﮯ وچــشـــمــآت، بـــهـــونــس وآســـﮧ خــونـــدن

      هــــــمـــیــن شــعــر و تــــرآنــــﮧ،تــــو دنــیـــــآﮯ مــــــآ زنــــدســــت

   وآســـــــﮧ تـــــــــولــــــــد تــــــــو، بـــــــآیـــــــد دنـــــــیــــــــآ رو اورد

     ســـــتــــــآره رو ســـــرت ریـــخـــت، تــــو رو تــــآ آســــمــــون بــــــرد

    ایــــنــــــآ یـــــﮧ یــــــآدگــــــآرﮯ تـــــــوﮯ خـــــــآطــــــره هـــــــآتـــــﮧ

    ولـــﮯ بــــﮧ شـــوق امـــــروز مـــیـــشـــﮧ ڪــلـــﮯ قـــســـم خــــورد

    تـــــــولــــــــدت عـــــــزیــــــــزم، پــــــــر از ســــــتـــــــآره بــــــــآرون

    پــــــر از بــــآدڪــنــڪ و شــــوق، پـــــر از آیـــنــــﮧ و شـــمـــعــــدون

   الــــهـــــﮯ ڪـــﮧ هـــمـــیـــشـــﮧ وآســـــﮧ تـــــبــــریـــــڪ امـــــروز

    بـــیــــآن یـــﮧ عــــآلــــم عـــــآشـــق، بـــیــــآد هــــزآرتــــــآ مـــهــمــون


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
خـــــیــــــلـــــــی دوســـــتـــــــــ  دآرم


تـــــــــولــــــــدتـــــــ  مـــــبــــــآرکـــــــ  عــــشــــقـــــ  مـــــنـــــ


[ دوشنبه 6 شهریور 1391 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]