تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ ســیــزבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ ســیــزבه ✿

بــــآ تــُــو  فـــَــرآمـــوشــَـــم مــیــشـــﮧ

وآســــﮧ هـَــمـــیــشـــﮧ

دســـتـــآﮯ سـَـــردم ...

بــــآ تــُـــو فـــَــرآمـــــوشـَـــم مـــیـــشـــﮧ

وآســـﮧ هـَــمـــیـــشــــﮧ

تــَــرکــــآﮯ قــَــلـــبــَــم ... آهـَـنـــگ رو دوســـت دآری عــَــزیــــزم ؟؟؟ اگـــــﮧ خــــوشــت نـــیــــومــــده بـــگـــو عـــوض کـــنـــم

http://up.patoghu.com/images/dv334xpqgvtk18rdrckr.gif دلــــم بــــرآت انـــقــــدر شـــــده ~~~>(.)    :((((


[ جمعه 3 شهریور 1391 ] [ 09:17 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]