تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ یـــــآزבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ یـــــآزבه ✿

قــَـسـَــم مـــﮯ خـــــورم دســــت  تــُـــو

بــــآ تــَــمــــآم زنـــبـــــورهـــــآ تـــــوﮯ یـــڪ ڪــــآســـﮧ اســـت ....

وقـــتـــــﮯ  تـــُــو  مــــﮯ خــَــنــــدﮯ

شـــیــــریــــن مــــﮯ شــَـــود تــَــمـــــآم دنـــیــــــآﮯ مــَــن  :)  فـــَــدآی خــَــنــــدهـــــآت بـــشــَـم عــَــزیـــــزم 


[ شنبه 28 مرداد 1391 ] [ 11:36 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]