تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ בه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ בه ✿

جــــآذبــــ!

بـــمــــآنــَـــد  بـــَــرآﮯ  آنــــآن ڪــﮧ عـــشـــق ســَــرشــــآن نـــمــﮯ شــَــود ....

تـــُـــو  مــــآه  مــَــن بــــآشـــﮯ

خـــُ
ــودم  بـــهـــتـــَـر از هــَــر زمــیـــنـــﮯ  دورتـــــــ  مـــﮯ چـَــرخـــَــم!
امـــیـــدوآرم بــــﮧ زودﮯ زود خـــــوب بـــشـــﮯ عــَـزیــــزم و درد زیــــآدﮯ نــَــدآشـــتـــﮧ  بــــآشـــﮯ  :)

  امــــروز خـــیـــلـــﮯ  دلـــتـــَــنـــگـــت شــُــدم و بـــهـــم ســَــخـــت گـــُـــذشـَـــت....

بــَــرعـَـڪـس دیـــــروز ڪــﮧ دیــــدمــِــت و خـــــوشـــحــــآل بـــــودم  :((((((((


[ سه شنبه 24 مرداد 1391 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]